Uzungöl
Akyüz Kardeşler
Otel & Bungalow

» Haldızen Deresi` nin önünün kapanmasıyla oluşmuştur.Uzungöl denizden 1100 metre yüksektedir. Yeşilin her tonunu barındıran ormanlarla kaplı Uzungöl dünyada benzerine az rastlanabilecek türden bir güzellik oluşturur.

» Uzungöl`ün taşıdığı doğal değerleri bütünleyen en önemli unsur, yöre mimarisine uygun yapılmış, kendine özgü bir mimari stile sahip eski ahşap evlerin birçoğunun bozulmadan günümüze gelebilmiş olmalarıdır.

» Uzungöl 1989 yılında Tabiat Parkı ve 2004 yılında Özel Çevre ilan edilmiştir. Sit alanı kapsamındadır.Uzungöl`ün diğer bir özelliği de zengin bitki örtüsüdür.

» Özel ekolojik koşullara sahip dar bir alanın dışında yetişmeyen, tıptan kozmetiğe kadar pek çok alanda kullanımıyla uluslar arası değerler taşıyan endemik bitkilerin yaygınlığı ve çeşitliliği Uzungölün gen koruma merkezlerinden biri olmasını sağlamıştır.

» Uzungöl Trabzon`a 99 km ve Çaykara ilçesine 19 km uzaklıkta, deniz seviyesinden 1090 m yükseklikte bulunur.

» Vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuş göl, “Uzungöl” olarak bilinir ve çevreye aynı ad verilmiştir. Özellikle yakınındaki “Şerah” köyünün yöreye uygun tarzda yapılmış eski ahşap evler, doğanın güzelliğini tamamlar özelliktedir.

» Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Uzungöl, sahip olduğu turistik potansiyeli bakımından çok zengindir.

» Çevrede trekking, kuş gözlem, Akyüz Kardeşler Otel & Bungalow botanik amaçlı turların yanı sıra daha yükseklerdeki dağların arasındaki göllere veya yakınlardaki Şekersu, Demirkapı, Yaylaönü gibi diğer yaylalara geziler düzenleme olanağı vardır.

» Yaban hayatı bakımından Uzungöl çevresindeki dağlarda ayı, kurt, yaban keçisi, tilki, kafkas dağ horozu gibi çeşitli hayvan türleri barınmaktadır.
Haldizen deresi vadisinde, heyelan sonucu dere yatağının tabii baraj şeklinde kapanması sonucu oluşan göl, çevresindeki ladin ormanları ile çekici bir peyzaj sergiler, Göl kıyısında yer alan Uzungöl yerleşmesi belediye teşkilatına sahip olup, alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

» Gölün su sathı, mevsiminde gelen su miktarı ile bağımlı olarak cüzi farklılıklar gösterir ise de, genelde boyu 1000 metre, eni 500 metre, derinliği ise 15 metre civarındadır. Gölde alabalık yaşamaktadır. Belediye tarafından hazırlanmış 1/ 2000 uygulama imar planı bulunduğu ifade edilen yerleşmede; geleneksel ahşap yayla yapılarının kuzeybatı yönündeki çayırlık yamaçlardaki konumundan, beton yapılarının kuzeybatı yönündeki çayırlık yamaçlardaki konumundan beton yapılar şeklinde göl kıyısına inmekte olduğu müşahade edilmiştir.Turizm Merkezi olarak belirlenen alanın ilgi odağı olan göl çevresinde topografya, yerleşme alanını sınırlamaktadır.

» Bu nedenle kuzeybatıda belirlenen turizm yerleşme alanları ise kot farkı nedeniyle daha düşük rakımlarda kalmaktadır. Bu alanlarda yer alması düşünülen Konaklama tesislerinin göl ve civarını günübirlik, Akyüz Kardeşler Otel & Bungalow aktiviteler için yoğun şekilde kullanmak isteyecekleri muhakkaktır. Bu durumda, Turizm Merkezi gelişmesinin sağlıklı ve başarılı olabilmesi için göl çevresindeki yapılaşmanın kesinlikle kontrol altında tutulması gerekmektedir.

» Gölün Çaykara yönünden girişi bugünden büyük yapılarla (cami ve okul) kapatılmış durumdadır. Güneydoğuda yer alanda ise yapılaşma hızla artmaktadır.

» Güneye doğru uzayıp giden Haldizen deresi vadisi büyük doğa zenginliklerine sahiptir. Uzungöl`e yaklaşık 10 ile 20 km mesafede dağların yüksekliklerinde yer alan 10` kadar ufak göl yöredeki aktivite zenginliğini arttırmaktadır. Uzungöl`e bugün bile yabancı gruplar gelerek mevcut tesiste konaklamakta ve güneydeki göllere doğa içinde yürüyüşler yapılmaktadır.

Uzungöl Akyüz Kardeşler
Uzungöl Akyüz Kardeşler
Uzungöl Akyüz Kardeşler

Online Rezervasyon

Web Sitemizden Rezervasyon Yapan Tüm Misafirlermiz İçin Meyve Sepeti & İçeçek Sepeti Hediyedir.